The next tour stop for Trey Anastasio is Monday, December 3 in Mesa, AZ.