The next tour stop for Saskatoon Blades is Sunday, November 13 in Lethbridge, AB.