The next tour stop for Sabaton is Thursday, April 20 in Philadelphia, PA.