The next tour stop for Kingston Trio is Tuesday, December 4 in Spokane, WA.