The next tour stop for Kawika Kahiapo is Wednesday, November 14 in Lahaina, HI.