The next tour stop for Joe Bonamassa is Tuesday, November 20 in Tucson, AZ.