The next tour stop for Gloria Trevi is Wednesday, November 16 in San Antonio, TX.