The next tour stop for Emily King is Monday, April 17 in Atlanta, GA.