The next tour stop for Eliane Elias is Tuesday, November 13 in Chicago, IL.