The next tour stop for Wynton Marsalis is Wednesday, November 28 in Ann Arbor, MI.