The next tour stop for Washington Ballet is Thursday, November 30 in Washington, DC.