The next tour stop for Washington Ballet is Saturday, November 25 in Washington, DC.