The next tour stop for Washington Ballet is Wednesday, April 11 in Washington, DC.