The next tour stop for Washington Ballet is Wednesday, April 26 in Washington, DC.