The next tour stop for Washington Ballet is Thursday, November 29 in Washington, DC.