The next tour stop for Valero Texas Open is Thursday, April 20 in San Antonio, TX.