The next tour stop for Troyboi is Saturday, November 11 in Atlanta, GA.