The next tour stop for Nikki Lane is Sunday, April 30 in Tucson, AZ.