The next tour stop for Nicki Minaj Parking is Wednesday, September 26 in Detroit, MI.