The next tour stop for Mitski is Tuesday, November 1 in Boston, MA.