The next tour stop for Maria Bamford is Saturday, November 10 in Tucson, AZ.