The next tour stop for Maria Bamford is Saturday, April 22 in Tucson, AZ.