The next tour stop for La Traviata is Thursday, September 13 in San Antonio, TX.