The next tour stop for Kansas City Ballet is Wednesday, November 22 in Washington, DC.