The next tour stop for Kamasi Washington is Tuesday, November 7 in Milwaukee, WI.