The next tour stop for Eddie Money is Friday, November 30 in Sahuarita, AZ.