The next tour stop for David Sedaris is Tuesday, November 13 in Tulsa, OK.