The next tour stop for Ballet San Antonio is Friday, November 24 in San Antonio, TX.