The next tour stop for Patti Austin is Thursday, November 17 in Atlanta, GA.