The next tour stop for Mikky Ekko is Monday, April 30 in Houston, TX.