The next tour stop for Kris Orlowski is Saturday, April 28 in Seattle, WA.