The next tour stop for Kaki King is Thursday, April 5 in Kirkland, WA.