The next tour stop for Fabio Bidini is Saturday, April 1 in Kansas City, MO.