The next tour stop for Ekali is Tuesday, November 8 in Philadelphia, PA.