The next tour stop for Bubba Sparxxx is Thursday, April 26 in Philadelphia, PA.