The next tour stop for Alexei Lubimov is Friday, January 20 in Kansas City, MO.